Vyhledat
  • martinsovak

Bezpečnost práce ve stavebnictví - práce ve výškách

Aktualizace: 25. úno 2019

Vysoká pracovní úrazovost ve stavebnictví, zvláště závažná úrazovost, řadí toto odvětví k těm, kterým je třeba z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení trvale věnovat zvýšenou pozornost. Hlavní úkoly v dozorčí činnosti inspektorátů bezpečnosti práce, které jsou zadávány Českým úřadem bezpečnosti práce, vycházejí z analýzy úrazovosti a jsou ve stavebnictví zaměřeny na oblast s nejvyšší závažnou úrazovostí, kterou jsou práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

V rámci hlavních úkolů inspektoráty bezpečnosti práce provádějí kontrolu u subjektů zabývajících se stavebně – montážními pracemi. Předmětem těchto kontrol je dodržování požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení s postihnutím faktorů, které se podílejí na vzniku pracovních úrazů a dále prosazování zlepšení úrovně stávajícího stavu na úseku BOZP pomocí systémů řízení, vyhledávání a vytypování rizik u jednotlivých činností a koordinací jednotlivých prací.


Z kontrol vyplývá, že řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví není bráno ze strany subjektů jako organická součást řízení jejich aktivit, ale je stále na okraji jejich zájmu a je míněno jako zbytečně zatěžující břemeno. Rizika práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou jak ze strany podnikatelských subjektů tak i jejich zaměstnanců trvale podceňovány. Při provádění prací dochází k porušování stále stejných bezpečnostních předpisů s velmi závažnými nedostatky, ke kterým v prvé řadě patří nedostatečné či zcela chybějící kolektivní zajištění proti pádu z výšky a v případě, že zajištění technickou konstrukcí chybí, pak nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků proti pádům z výšky.1 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NAŠE SPOLEČNOST

Altiore services s.r.o. je společnost která vznikla v roce 2019 a převzala veškeré podnikatelské aktivity jednatele v oblasti technické správy nemovitostí a ostrahy, bezpečnosti a úklidových služeb . Jsme certifikovaní odborníci v oboru.

NAŠE SLUŽBY

Sídlo společnosti

Ke Srážku 1827/1, Modřany, 143 00 Praha 4

Zavolejte nám
Napište nám
Běžná pracovní doba

Po - pá: 8.00 - 18.00
​​Sobota: 8.00 - 13.00
Neděle: 8.00 - 13.00

FAQ - často kladené otázky

© 2019 - 2020 Altiore services s.r.o.   

ALTIORE LOGO m.png

+420 602 673 488

  • 0fdef751204647a3bbd7eaa2827ed4f9